fbpx
Wiadomości Regionalne PZPN zmienił wiek "młodzieżowca" !

PZPN zmienił wiek „młodzieżowca” !

-

Polski Związek Piłki Nożnej zmienił wiek zawodnika młodzieżowego w rozgrywkach seniorów. Nowa uchwała wejdzie w życie od sezonu 2010/11.Polski Związek Piłki Nożnej Uchwałą nr VI/ 94 z dnia
20 maja 2010 ponownie zmienił wiek zawodnika
młodzieżowego w rozgrywkach seniorów.

A oto treść Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej cyt:

I. Przyjmuje się, iż zawodnikiem o statusie młodzieżowca
jest osoba,która w roku kalendarzowym, w którym następuje
zakończenie danego cyklu rozgrywek kończy 21 lat.

II. Postanowienia ust. I stosuje się we wszystkich
Regulaminach Polskiego Związku Piłki Nożnej, z wyjątkiem
Regulaminu Szkoleniowych Rozgrywek Piłkarskich Młodej
Ekstraklasy.

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od sezonu 2010/2011.

Skomentuj :
×