REKLAMA
REKLAMA

EKWIWALENT ZA WYSZKOLENIE ZAWODNIKÓW – NOWE ZASADY OD 1.01.2019r.

Udostępnij :

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że Zarząd PZPN przyjął uchwałę w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników. Zgodnie z przyjętymi zasadami: 1. Ekwiwalent będzie przysługiwać za okres szkolenia pomiędzy rokiem, w którym zawodnik ukończył 12, a rokiem w którym ukończył 21. rok życia; 2. Ekwiwalent będzie przysługiwać klubowi odstępującemu w przypadku zmiany przynależności […]

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że Zarząd PZPN przyjął uchwałę w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

Zgodnie z przyjętymi zasadami:

1. Ekwiwalent będzie przysługiwać za okres szkolenia pomiędzy rokiem, w którym zawodnik ukończył 12, a rokiem w którym ukończył 21. rok życia;

2. Ekwiwalent będzie przysługiwać klubowi odstępującemu w przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika wolnego, przed zakończeniem roku w którym kończy 24. rok życia;

3. Ekwiwalent nie będzie przysługiwać w przypadku zmiany przynależności zawodnika do klubu uczestniczącego w rozgrywkach klasy A lub niższych, II ligi kobiet, II ligi futsalu i klubów uczestniczących wyłącznie w rozgrywkach juniorek (dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej;

4. Na wysokość ustalonego ekwiwalentu będzie mieć wpływ okres szkolenia w danym klubie, wiek zawodnika, klasa rozgrywkowa klubu pozyskującego.

Celem zmiany uregulowań w omawianym zakresie było uproszczenie zasad wyliczania ekwiwalentu poprzez ograniczenie, do w pełni obiektywnych, przesłanek mających wpływ na jego wysokość. Powyższe umożliwi zainteresowanym klubom samodzielne dokonanie odpowiedniej kalkulacji, co znacząco przyczyni się do skrócenia okresu oczekiwania na otrzymanie należnego ekwiwalentu.

Postanowienia Uchwały zaczną obowiązywać 01 stycznia 2019 r. i będą stosowane w odniesieniu do zawodników zmieniających przynależność klubową od tego dnia.

Jednocześnie, wraz egzemplarzem Uchwały, przekazujemy w załączeniu kalkulator, dzięki któremu, po wprowadzeniu odpowiednich danych dotyczących zawodnika, okresu szkolenia i klubu pozyskującego, automatycznie zostanie wyliczona kwota należnego ekwiwalentu.

Uchwała w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnikówKalkulator wymiaru ekwiwalentu

Źródło: CzOZPN / ozpn.czest.pl

Autor: CzOZPN

REKLAMA