Raków Cz-wa - Ruch Radzionków 7:0 Raków Cz-wa - Ruch Radzionków 7:0 Raków Cz-wa - Ruch Radzionków 7:0 Raków Cz-wa - Ruch Radzionków 7:0
Raków Cz-wa - Ruch Radzionków 7:0 Raków Cz-wa - Ruch Radzionków 7:0