fbpx
sobota, 15 maja 2021
14.1 C
Częstochowa

KURSY TRENERSKIE – Grassroots C,UEFA B wyrównawczy

- REKLAMA -
- Reklama -

Wydział Szkolenia Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej informuje, że na portalu www.pzpn24.pzpn.pl  trwają zapisy kandydatów na kurs trenerskie Grassroots C oraz na kurs UEFA B Wyrównawczy. Kursy organizowane będą w Częstochowie.

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy:

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na kurs Grassroots C składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:

 

 1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
 2. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 3. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

 

 1. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

 

 1. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 2. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
 3. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 4. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 5. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 7. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Koszt udziału w kursie Grassroots C wynosi 1 250 zł brutto ( w cenie kursu sprzęt sportowy + pakiet startowy niepełny),   natomiast  koszt  kursu  wyrównawczego UEFA B wynosi  1850 zł. brutto ( w cenie kursu sprzęt sportowy + pakiet startowy)

Przewodniczący Wydziału Szkolenia
Częstochowskiego OZPN
Mirosław Sieja
Tel. 515 – 037-273

Źródło: CzOZPN / ozpn.czest.pl

Autor: CzOZPN

Przeczytaj także

Skomentuj

- Reklama -

Ostatnie

Nasz rywal: Pogoń Szczecin

Raków Częstochowa :...
- Reklama -
- REKLAMA -