Boisko KS Panki

-->

Boisko KS Panki

Adres :
ul. Częstochowska 13 B
Panki, Polska

Boisko KS Panki pojemność

Pojemność stadionu wynosi 241