-->

Burzliwe obrady trwały wtedy ponad 5 godzin, a i tak wszystko na nic!!!

Udostępnij :
12949-Burzliwe_obrady_trwaly_wtedy_ponad_5_godzin_a_i_tak_wszystko_na_nic

Burzliwe obrady trwały wtedy ponad 5 godzin

4 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podokręgu Częstochowa. Nie dość, że obrady były dosyć burzliwe, a dyskusje momentami niesmaczne to okazało się, że Zarząd CzOZPN na swoim posiedzeniu w dniu 16 marca uznał przeprowadzone wówczas wybory za nieważne. Ciekawe czy kiedyś i kiedy nastąpi porządek w piłkarskich władzach częstochowskiej piłki.

4 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podokręgu Częstochowa. Nie dość, że obrady były dosyć burzliwe, a dyskusje momentami niesmaczne to okazało się, że Zarząd CzOZPN na swoim posiedzeniu w dniu 16 marca uznał przeprowadzone wówczas wybory za nieważne. Ciekawe czy kiedyś i kiedy nastąpi porządek w piłkarskich władzach częstochowskiej piłki. Oto treść komunikatu, który ukazał się na stronie internetowej CzOZPN (pisownia oryginalna) :

…”Zarząd Cz.O.Z.P.N. informuje , że w dn. 16.03.2016r. podczas obrad Zarządu Cz.O.Z.P.N. podjęto jednogłośnie( nie było głosów wstrzymujących się, jak również głosów przeciw) Uchwałę Nr.7 /2016 uznającą za nie ważne wybory, dokonane podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Podokręgu Częstochowa w dn. 04.03.2016r.

Podstawą do podjęcia takiej decyzji było, wiele zastrzeżeń dotyczących łamania przepisów, niestosowania się do Uchwał Cz.O.Z.P.N. i nieprzestrzegania Statutu Cz.O.Z.P.N. oraz pismo Komisji Rewizyjnej Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej z dn. 11.03.2016r. wskazujące podstawę do unieważnienia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Podokręgu Częstochowa. Decyzja Zarządu Cz.O.Z.P.N. , która jest taka sama jak stanowisko Komisji Rewizyjnej będzie przedstawiona, podczas obrad Walnego Zebrania Cz.O.Z.P.N. w dn. 07.05.2016r. i w związku z powyższym Zarząd Cz.O.Z.P.N. podjął Uchwałę Nr. 8/2016 o wstrzymaniu wszystkich Uchwał i wniosków podjętych w czasie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Podokręgu Częstochowa odbytego w dn. 04.03.2016r.”…

REKLAMA