REKLAMA
REKLAMA

Kursy trenerskie – są jeszcze wolne miejsca

Udostępnij :
13958-Kursy_trenerskie_sa_jeszcze_wolne_miejsca

Kursy trenerskie – są jeszcze wolne miejsca

Za naszym pośrednictwem Wydział Szkolenia CzOZPN informuje, że są jeszcze wolne miejsca na kursy trenerskie: Kurs Trener UEFA C oraz Kurs wyrównawczy UEFA B

Za naszym pośrednictwem Wydział Szkolenia CzOZPN informuje, że są jeszcze wolne miejsca na kursy trenerskie: Kurs Trener UEFA C oraz Kurs wyrównawczy UEFA B

Kurs Trener UEFA C oraz Kurs wyrównawczy UEFA Borganizowane przez Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach na sesji wyjazdowejw Częstochowie.

Kandydatem na kurs może być osoba, która spełnia następujące kryteria:– ma ukończone 18 lat,– posiada min. wykształcenie średnie,– legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla lub stażem pracy pedagogicznym z dziećmi,– przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,– złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych,– złoży wniosek o przyjęcie na kurs wraz z 2 zdjęciami.

Wnioski na kurs można pobrać z zakładki Wydziału Szkolenia Cz. O.Z.P.N. / Pliki dopobrania.

W/w należy złożyć osobiście w sekretariacie Częstochowskiego OZPN lub wysłać pocztą na adres:

Częstochowski Okręgowy Związek Piłki NożnejWydział Szkolenia42-200 CzęstochowaUl. Kopernika 10/12

Termin składania wniosków: pilny!

REKLAMA