-->

Trenerzy będą mieli łatwiej o uzyskanie licencji

Udostępnij :
14396-Trenerzy_beda_mieli_latwiej_o_uzyskanie_licencji

Trenerzy będą mieli łatwiej o uzyskanie licencji

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął nową uchwałę w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjął nową uchwałę w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.

Zaszło w nim kilka istotnych zmian, o których opowiada Dariusz Pasieka – Szef Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN.

– Polski Związek Piłki Nożnej przede wszystkim zrezygnował z opłat za wydawanie i przedłużenie licencji UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A, UEFA Goalkeeper A oraz UEFA Futsal B. Dążymy do tego, by było jak najwięcej trenerów z najwyższymi kwalifikacjami, stąd taka decyzja. Chcemy zachęcać szkoleniowców do podnoszenia swoich kompetencji – tłumaczy Dariusz Pasieka. – Wszyscy trenerzy muszą jednak pamiętać, że to tylko i wyłącznie oni odpowiedzialni są za przedłużanie licencji. To dla nich bardzo ważny sygnał. Zgodnie z nowymi standardami, muszą dokładnie spełnić wszystkie kryteria, by ją utrzymać – zaznacza.

Co istotne, i bardzo dogodne dla trenerów, przedłużanie licencji trenerskiej odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. – To wielkie udogodnienie. Trenerzy nie będą musieli już składać pisemnych wniosków, mogąc wszystko załatwić za pomocą platformy PZPN24. Szkoleniowiec licencję otrzyma wówczas pocztą, nie musząc już ponosić kosztów dojazdu do siedziby związku, a także samego przedłużenia i wydania licencji. Liczymy, że będzie to pozytywnie odebrane przez szkoleniowców – opisuje Dariusz Pasieka.

Pojawiły się nowe rodzaje licencji trenerskich. Są to uprawnienia Grassroots D, Grassroots C, Futsal C oraz Goalkeeper B. – W drugiej połowie roku rozpoczną się kursy, podczas których trenerzy będą mogli zdobywać te uprawnienia – mówi Dariusz Pasieka. Co istotne, trenerzy, którzy awansują ze swoimi zespołami do wyższej ligi, wymagającej posiadania licencji wyższego stopnia, nie są zobligowani do jej uzyskania. – Możemy wyobrazić sobie ekstremalny przypadek, w którym szkoleniowiec drużyny z klasy okręgowej rok po roku awansuje do ekstraklasy. Cały czas może wówczas pracować na swojej dotychczasowej licencji, uzyskując co roku stosowną zgodę najpierw wojewódzkiego, a następnie na szczeblu centralnym Polskiego Związku Piłki Nożnej. Do tej pory funkcjonowały w takich wypadkach licencje warunkowe – opisuje Szef Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN. – To sytuacja hipotetyczna, bo z pewnością taki szkoleniowiec chciałby podnosić swe kwalifikacje, ale możliwa – dodaje.

>>> TREŚĆ PEŁNEJ UCHWAŁY MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ <<<

Zmiany pojawiły się także w licencjach PZPN A oraz PZPN B. W przypadku trenerów posiadających dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej, wydanych przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych wydanych po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów, będą mogli oni uzyskać uprawnienia trenera Grasroots C. W przypadku trenerów posiadających legitymację instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, spełniających te same kryteria co w poprzednim przypadku, będą oni mogli otrzymać uprawnienia trenera Grassroots D.

Aby uzyskać przedłużenie licencji trenerskiej, do tej pory szkoleniowcy musieli brać udział w minimum pięciu godzin w roku w konferencjach doszkalających organizowanych przez PZPN lub wojewódzki ZPN. W nowej uchwale znalazł się zapis nieco zmieniający tę zasadę. – Licencje przedłużane są zazwyczaj na trzy lata. Trenerzy w tym czasie będą musieli odbyć 15 godzin konferencji doszkalających, ale w praktyce będą mieli możliwość zaliczenia ich w jednym roku, co spowoduje brak takiego wymogu w dwóch kolejnych – tłumaczy Dariusz Pasieka. – Jesteśmy jedną z nielicznych federacji, która udostępnia możliwość udziału w konferencjach organizowanych przez PZPN całkowicie za darmo, podobnie jak przedłużanie licencji, poza przypadkami przedłużeń w trybie nadzwyczajnym – podkreśla.

Zmieniły się także zasady zastępstw pierwszego trenera. Dotąd w takim przypadku asystent lub inny trener posiadający odpowiednią licencję mógł pełnić taką funkcję przez dziesięć dni. – Teraz szkoleniowiec posiadający uprawnienia o stopień niższe, będzie mógł prowadzić zespół w trzech kolejnych oficjalnych meczach, nie będzie ograniczał go czas – mówi Dariusz Pasieka. Zostały natomiast podwyższone kary za przystąpienie drużyny do spotkania bez trenera z odpowiednią licencją trenerską. – Nowa uchwała będzie wysłana drogą e-mailową do wszystkich trenerów zarejestrowanych w systemie PZPN24. Zachęcam wszystkich trenerów do zapoznania się z treścią nowej uchwały. W razie jakichkolwiek wątpliwości, pozostajemy do dyspozycji. Liczymy, że trenerzy będą chętnie brali udział w kursach i podnosili swoje kwalifikacje – kończy Szef Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN.

REKLAMA