REKLAMA
REKLAMA

Licencyjne problemy Rakowa

Udostępnij :
8096-Licencyjne_problemy_Rakowa

Licencyjne problemy Rakowa

Na posiedzeniu w dniach 4-5 czerwca 2013 roku Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła wnioski licencyjne dotyczące sezonu 2013/14 dotyczące m.in.: klubów II ligi, starających się o licencję na grę w II lidze.

Na posiedzeniu w dniach 4-5 czerwca 2013 roku Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła wnioski licencyjne dotyczące sezonu 2013/14 dotyczące m.in.: klubów II ligi, starających się o licencję na grę w II lidze. W wyniku analizy złożonych wniosków Komisja postanowiła:

Odmówić wydania licencji na grę w II Lidze:

MKS Tur Turek i Świtowi Nowy Dwór Mazowiecki ze względu na naruszenie obowiązku F01, czyli nie złożenie sprawozdania finansowego,

Rakowowi Częstochowa ze względu na naruszenie wymogu F04, czyli obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających brak zaległości finansowych w stosunku do pracowników i piłkarzy,

Ruchowi Zdzieszowice oraz Siarce Tarnobrzeg, ze względu na naruszenie wymogów F03 i F04, czyli obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających brak zaległości finansowych w stosunku do Klubów Piłkarskich, PZPN, pracowników i piłkarzy,

Unii Tarnów ze względu na naruszenie obowiązku F01, czyli nie złożenie sprawozdania finansowego oraz wymogów F03 i F04, czyli obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających brak zaległości finansowych w stosunku do Klubów Piłkarskich, PZPN, pracowników i piłkarzy,

MKS Oława ze względu na naruszenie obowiązku F01, czyli nie złożenie sprawozdania finansowego oraz wymogów F03 i F04, czyli obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających brak zaległości finansowych w stosunku do Klubów Piłkarskich, PZPN, pracowników, piłkarzy i Urzędu Skarbowego,

Stali Stalowa Wola ze względu na naruszenie wymogu I01, czyli obowiązku posiadania stadionu wyposażonego w siedziska w sektorze gości oraz wymogu F03, czyli posiadanie zaległości finansowych w stosunku do PZPN,

Gryfowi Wejherowo oraz Elanie Toruń ze względu na nie złożenie szeregu dokumentów wymaganych procedura licencyjną,

Motorowi Lublin ze względu na naruszenie wymogów F01, czyli nie złożenie sprawozdania finansowego oraz wymogów F03 i F04 czyli obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających brak zaległości finansowych w stosunku do PZPN, pracowników i Urzędu Skarbowego,

Resovii Rzeszów ze względu na naruszenie F04, czyli obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających brak zaległości finansowych w stosunku do ZUS,

Stali Rzeszów ze względu na naruszenie F03, czyli obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających brak zaległości finansowych w stosunku do PZPN,

Garbarnii Kraków ze względu na naruszenie obowiązku F01, czyli nie złożenie sprawozdania finansowego oraz wymogów F03 i F04, czyli obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających brak zaległości finansowych w stosunku do Klubów Piłkarskich, PZPN, pracowników, piłkarzy i Urzędu Skarbowego.

W przypadku Klubów wymienionych w punktach 3 i 5 w uzasadnionych okoliczności nałożono nadzory infrastrukturalne lub finansowe oraz kary regulaminowe za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego.

Komisja odroczyła decyzje dotyczącą przyznania licencji Pelikanowi Łowicz do dnia 19 czerwca 2013.

Wszystkim klubom, które nie otrzymały licencji lub otrzymały licencje z nadzorem przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych: w ciągu 5 dni (w przypadku decyzji dotyczących Klubów I Ligi), 4 dni(w przypadku decyzji dotyczących Klubów II Ligi), 2 dni (w przypadku decyzji dotyczących Klubów aplikujących do gry w Ekstraklasie) od otrzymania uchwały, natomiast klubom, na które zostały nałożone sankcje regulaminowe do Najwyższej Komisji Odwoławczej w terminie 14 dni od otrzymania uchwały.

REKLAMA