-->

Artur Szymczyk prezesem Podokręgu Częstochowa

Udostępnij :
cd28e7de42daec61e1a7b5cd2b05356d_XL

foto: Śląski Związek Piłki Nożnej

44 delegatów, reprezentujących 72 kluby, zebrało się w sali konferencyjnej Hali Częstochowa, żeby podsumować minioną kadencję oraz wybrać: nowego prezesa i prezydium Podokręgu Częstochowa, a także delegatów na Walne Zebranie Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Walne Zebranie Podokręgu Częstochowa w głosowaniu jawnym 36 głosami oddanymi na Artura Szymczyka wybrała nowego prezesa. Po stwierdzeniu, że na sali […]

44 delegatów, reprezentujących 72 kluby, zebrało się w sali konferencyjnej Hali Częstochowa, żeby podsumować minioną kadencję oraz wybrać: nowego prezesa i prezydium Podokręgu Częstochowa, a także delegatów na Walne Zebranie Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

Walne Zebranie Podokręgu Częstochowa w głosowaniu jawnym 36 głosami oddanymi na Artura Szymczyka wybrała nowego prezesa.

Po stwierdzeniu, że na sali obrad obecna jest wymagana statutem większość uczestników, wybrano przewodniczącego zebrania – powierzając tę rolę prezesowi Rakowa Częstochowa Wojciechowi Cyganowi, a funkcję sekretarza przyznając Sabinie Lorens. Następnie ustępujący prezes Grzegorz Derek, włączając w wystąpienie osobiste refleksje, przedstawił sprawozdanie z działalności kierowanego przez siebie zarządu.

– Kierowany przeze mnie podokręg postawił na trzy wartości: wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą, której celem było zapewnienie jak najlepszej obsługi i przygotowanie najlepszych rozwiązań organizacyjnych rozgrywek, zrównoważoną gospodarkę finansową oraz pomoc w codziennej działalności klubom poprzez szkolenie i właściwe ukierunkowanie przepływu wolnych zasobów finansowych podokręgu – powiedział Grzegorz Derek. – Wszystkie cele zostały przez nas zrealizowane. Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy pomogli mi w tym trudnym okresie transformacji podokręgu w jego prowadzeniu i realizacji postawionych przed nim zadań.

Po tym wystąpieniu wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: Tomasz Szlenk, Robert Olbiński i Robert Załęski, która stwierdziła ważność zebrania oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Grzegorz Kukla, Krzysztof Krawczyk i Michał Weżgowiec.

Po multimedialnej prezentacji działań Śląskiego Związku Piłki Nożnej, komentowanej przez wiceprezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej Artura Szymczyka oraz wystąpieniach Henryka Kuli i Roberta Załęskiego przyszedł czas wyborów. Po przegłosowaniu jawnej formy elekcji na jedynego kandydata, który spełnił wymogi regulaminowo-statutowe na Artura Szymczyka, głosowało 36 delegatów, co oznacza, że został on prawomocnie wybrany prezesem Podokręgu Częstochowa.

– Wiem, że takie wybory budzą dużo emocji oraz kontrowersje – stwierdził Artur Szymczyk. – Nie ma osoby, która wszystkich pogodzi. Dlatego dziękując tym, którzy mnie poparli, obiecuję im, a także tym, którzy wstrzymali się od głosu lub głosowali przeciwko mnie, że postaram się wypełniać swoją rolę jak najlepiej.

Delegaci wybrali także do Prezydium Podokręgu Częstochowa: Arkadiusza Szymanka, Dawida Wytrzymałego, Michała Piłkę, Dawida Melanowicza, Pawła Rybaka, Rafała Pietrzykowskiego, Cezarego Suchana i Sławomira Wypycha, a mandat delegatów na Walne Zebranie Śląskiego Związku Piłki Nożnej powierzyli: Tomaszowi Gęsiarzowi, Arturowi Szymczykowi, Arturowi Raźniakowi, Cezaremu Suchanowi, Dawidowi Wytrzymałemu, Danielowi Zalskiemu, Sebastianowi Zarembie, Arkadiuszowi Szymankowi i Pawłowi Rybakowi.

– Dziękuję wam wszystkim za pracę na rzecz śląskiej piłki nożnej – podsumował Henryk Kula. – Wierzcie mi, że w najbliższym czasie, w ciągu dwóch lat, zostanie tu zorganizowanych co najmniej sześć spotkań integracyjnych, żebyśmy się spotkali, porozmawiali i wtedy możecie mi przekazać wszystkie swoje uwagi. To cię się podoba, co się nie podoba, żebyśmy mogli razem rozwijać naszą dyscyplinę. Wszystkie te programy, które są realizowane i służą klubom wypłynęły z dyskusji z klubowymi działaczami. Z wami też, bo rola prezesa to jest służba. Ja do tego tak podchodzę. Nie każdy musi się ze mną zgadzać, ale gdy będziemy rozmawiać i szukać rozwiązań to dojdziemy do kompromisu w myśl zasady, że łączy nas piłka.

Źródło: Śląski Związek Piłki Nożnej

REKLAMA