Ile trwa mecz piłki nożnej?

Udostępnij :
To jest chyba najprostsze i najczęściej zadawane pytanie przez osoby, które piłkę nożną oglądają odświętnie, a nie są jej wielkimi fanami.

Przepisy gry w piłkę nożną mówią, że zawody trwają dwa równe okresy 45-minutowe. Mogą one zostać skrócone tylko jeśli uzgodniono to przed rozpoczęciem zawodów pomiędzy sędzią i obiema drużynami i jest to zgodne z regulaminem rozgrywek.

W takim razie...

Ile trwa mecz piłki nożnej?

To proste! Mecz piłki nożnej trwa 90 minut. Pierwsza połowa trwa 45 minut, po czym następuje przerwa dla zawodników i sędziów, po której rozpocznie się druga połowa trwająca również 45 minut.

Ile trwa przerwa w piłce nożnej?

Przeważnie w meczach, które oglądasz, przerwa pomiędzy pierwszą a drugą połową trwa 15 minut. Uściślając to przepisami gry, zawodnikom przysługuje prawo do przerwy między obiema częściami zawodów, nie dłuższej niż 15 minut. Regulaminy rozgrywek muszą określać czas trwania przerwy, który może być zmieniony jedynie za zgodą sędziego. 

Mecz nie musi trwać równe 90 minut

Nie zawsze mecz trwa równe 90 minut (45+45).

Sędzia przeważnie dolicza w każdej części zawodów cały stracony czas gry z powodu:
• wymian zawodników,
• oceny powagi kontuzji i/lub znoszenia kontuzjowanego zawodnika z pola gry,
• marnowania czasu gry,
• sankcji dyscyplinarnych,
• przerw medycznych, dozwolonych regulaminem rozgrywek, np. „przerwy na uzupełnianie płynów” (która nie powinna przekroczyć jednej minuty) i „przerwy na schłodzenie organizmu” (od 90 sekund do trzech minut),
• opóźnień związanych ze sprawdzaniem lub wideoweryfikacją VAR,
• każdego innego powodu, łącznie ze znaczącymi opóźnieniami wznowienia gry (np. po fetowaniu bramki).

Najczęściej pod koniec ostatniej minuty danej połowy sędzia techniczny jeżeli taki znajduje się na meczu sygnalizuje minimalną ilość doliczonego czasu. W przypadku braku sędziego technicznego, sędzia główny informuje zawodników o doliczonym czasie gry w danej połowie. Ilość ta może się zwiększyć, ale nie ma prawa ulec skróceniu.

 

fot.freepik.com