Jak można rejestrować zawodników narodowości ukraińskiej?

Udostępnij :

Czas agresji rosyjskiej na ziemie ukraińskie spowodował, że w naszym kraju pojawiły się, już w tej chwili, miliony osób narodowości ukraińskiej. Większość z nich chce jak najszybciej wrócić do normalnego funkcjonowania, w tym do uprawiania sportu. Przedstawiamy działaczom piłkarskim, sposoby, w jaki można uprawniać i rejestrować zawodników narodowości ukraińskiej do klubów.

Rejestrację piłkarzy narodowości ukraińskiej podzielimy na trzy kategorie: dzieci do 10 roku życia, dzieci i młodzież w przedziale 10 – 18 lat oraz dorośli.

Jak zarejestrować zawodnika z Ukrainy?

Najmniej komplikacji jest przy rejestracji zawodników do 10 roku życia. W tym przypadku generujemy w systemie formularz rejestracyjny, który wypełniamy, następnie podpsuje go osoba statutowa upoważniona do reprezentowania klubu oraz zawodnik (proszę pamiętać o zdjęciu) i dodajemy gotowy formularz w systemie kluby 24.

W przypadku dorosłych procedura także nie jest skomplikowana. W systemie kluby 24 poprzez transfer zagraniczny dodajemy w pliku pdf deklarację gry amatora oraz dokument ze zdjęciem rejestrowanego zawodnika i oczekujemy na certyfikat. Czas oczekiwania na certyfikat wynosi do 7 dni, przy czym termin liczony jest od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub.

Najbardziej skomplikowana procedura, na obecną chwilę, jest przy rejestracji zawodników w przedziale wiekowym 10 – 18 lat.

Wytyczne do rejestracji zawodnika narodowości ukraińskiej

Przedstawiamy wytyczne otrzymane z Polskiego Związku Piłki Nożnej dlaczego tak jest i co należy spełnić aby zawodnika można było zarejestrować w klubie:

„Informuję, iż zgodnie z Art. 19  przepisów FIFA dotyczących Statusu i Transferu zawodników transfer zawodników dozwolony jest tylko w przypadku ukończonych 18 lat przez zawodnika. Obowiązują jednak wyjątki od powyższej zasady:

Rodzice zawodnika przeprowadzają się do kraju, w którym siedzibę na nowy klub z przyczyn niezwiązanych z piłką nożną, np. w celu podjęcia pracy.
Transfer odbywa się w ramach terytorium Unii Europejskiej, a zawodnik znajduje się  między 16 a 18 rokiem życia. W takim przypadku klub musi spełnić następujące minimalne zobowiązania:
a/ zapewni zawodnikowi odpowiednie kształcenie/szkolenie piłkarskie.

b/ Zagwarantuje zawodnikowi możliwość kształcenia/szkolenia akademickiego lub szkolnego, co pozwoli zawodnikowi kontynuować pozapiłakrską karierę zawodową po ukończeniu zawodowej gry w piłkę nożną.

c/ Poczyni wszelkie niezbędne ustalenia w celu zapewnienia, że zawodnik otrzyma najlepszą możliwą opiekę (optymalny standard życia w rodzinie przyjmującej lub zakwaterowanie klubowe)

Zawodnik mieszka nie dalej niż 50 km od granicy państwowej, a klub, w którym zawodnik chce zostać zarejestrowany w Związku sąsiedniego kraju także zlokalizowany jest w odległości 50 km od granicy. Maksymalna odległość między miejscem zamieszkania zawodnika, a siedzibą klubu wynosi 100 km.
Zawodnik przebywa na terenie kraju, w którym chce zostać zarejestrowany minimum 5 lat, co należy udokumentować.
Wszelkie powyższe wyjątki muszą zostać udokumentowane i nie istnieje możliwość odstąpienia od któregokolwiek z warunków.

Wymiana studencka
Przeprowadzka z powodów humanitarnych (uchodźcy)

W przypadku, gdy zawodnik spełnia jeden z powyższych warunków należy wystąpić z aplikacją do FIFA (za pośrednictwem PZPN) w celu uzyskania zgody na rejestrację zawodnika bądź zmianę przynależności klubowej (transfer).

Dokumenty należy przesłać mailem w formie pdf (każdy dokument jako osobny, opisany plik) na adres: [email protected]  

Wszystkie dokumenty muszą także zostać przetłumaczone na jeden z oficjalnych języków FIFA (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański).

Informuję, iż procedura uzyskania zgody na transfer zawodnika niepełnoletniego może potrwać kilka tygodni.

W załączeniu wykaz wymaganych dokumentów dla każdego z powyższych wyjątków.”

Aktualnie trwają konsultacje pomiędzy PZPN a FIFA dot. umożliwienia stosowania specjalnych procedur w zakresie pozyskiwania zawodników z Ukrainy. O ich efektach i przyjętych rozwiązaniach poinformujemy po otrzymaniu stosownych informacji z krajowej federacji.

Wykaz wymaganych dokumentów

Źródło: Podokręg Częstochowa