REKLAMA
REKLAMA

Procedury uprawnień cudzoziemców

Udostępnij :
MG_1872

Kluby coraz częściej rejestrują zawodników z innych państw. Poniżej znajdują się informacje dot. rejestracji niepełnoletnich oraz pełnoletnich zawodników – cudzoziemców. Zgodnie z Art. 19 przepisów FIFA dotyczących Statusu i Transferu zawodników transfer dozwolony jest tylko w przypadku ukończonych 18 lat przez zawodnika. Obowiązują jednak wyjątki od powyższej zasady: 1. Rodzice zawodnika przeprowadzają się do kraju, […]

Kluby coraz częściej rejestrują zawodników z innych państw. Poniżej znajdują się informacje dot. rejestracji niepełnoletnich oraz pełnoletnich zawodników – cudzoziemców.

Zgodnie z Art. 19 przepisów FIFA dotyczących Statusu i Transferu zawodników transfer dozwolony jest tylko w przypadku ukończonych 18 lat przez zawodnika. Obowiązują jednak wyjątki od powyższej zasady:

1. Rodzice zawodnika przeprowadzają się do kraju, w którym siedzibę na nowy klub z przyczyn niezwiązanych z piłką nożną, np. w celu podjęcia pracy.

2. Transfer odbywa się w ramach terytorium Unii Europejskiej, a zawodnik znajduje się między 16 a 18 rokiem życia. W takim przypadku klub musi spełnić następujące minimalne zobowiązania: a/ Zapewni zawodnikowi odpowiednie kształcenie/szkolenie piłkarskie. b/ Zagwarantuje zawodnikowi możliwość kształcenia/szkolenia akademickiego lub szkolnego, co pozwoli zawodnikowi kontynuować poza piłkarską karierę zawodową po ukończeniu zawodowej gry w piłkę nożną. c/ Poczyni wszelkie niezbędne ustalenia w celu zapewnienia, że zawodnik otrzyma najlepszą możliwą opiekę (optymalny standard życia w rodzinie przyjmującej lub zakwaterowanie klubowe)

3. Zawodnik mieszka nie dalej niż 50 km od granicy państwowej, a klub, w którym zawodnik chce zostać zarejestrowany w Związku sąsiedniego kraju także zlokalizowany jest w odległości 50 km od granicy. Maksymalna odległość między miejscem zamieszkania zawodnika, a siedzibą klubu wynosi 100 km. W takich przypadkach zawodnik musi nadal zamieszkiwać w domu, a dwa zainteresowane związki muszą wydać swą wyraźną zgodę.

4. Zawodnik przebywa na terenie kraju, w którym chce zostać zarejestrowany minimum 5 lat, co należy udokumentować. Wszystkie wyjątki muszą zostać udokumentowane i nie istnieje możliwość odstąpienia od któregokolwiek z warunków. W przypadku, gdy zawodnik spełnia jeden z powyższych warunków należy wystąpić z aplikacją do FIFA (za pośrednictwem PZPN) w celu uzyskania zgody na rejestrację zawodnika bądź zmianę przynależności klubowej (transfer). Wszystkie dokumenty wymagane są: – w formacie PDF, – w wersji oryginalnej oraz przetłumaczone na jeden z oficjalnych języków FIFA (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański), zaznaczam iż nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe dokumentów.

W załączeniu wykaz wymaganych dokumentów dla każdego z powyższych wyjątków.

Jeśli mówimy o wyjątku z regulaminu 19/2a emigracja rodziców nie ze względów piłkarskich dokumenty jakie muszą Państwo przesłać : – deklaracja gry amatora- nie wymaga tłumaczenia, – potwierdzenie zatrudnienia rodziców wraz z tłumaczeniem na oficjalny język FIFA, – akt urodzenia zawodnika wraz z tłumaczeniem na oficjalny język FIFA, – dokument potwierdzający tożsamość zawodnika (np. Paszport) nie wymaga tłumaczenia, – dokument potwierdzający tożsamość rodziców (np. Paszport) nie wymaga tłumaczenia, – potwierdzenie zamieszkania/zameldowania rodziców wraz z tłumaczeniem na oficjalny język FIFA, – pozwolenie na pracę rodziców (w przypadku obywateli spoza UE) wraz z tłumaczeniem na oficjalny język FIFA.

W przypadku zawodników pełnoletnich z innych państw procedura rejestracji opisana jest poniżej (jeśli nie mają już w Polsce certyfikatu).

Instrukcja odnośnie pozyskania certyfikatu zawodnika poprzez extranet klubowy: Na stronie kluby.pzpn.pl klub wchodzi na zakładkę „Administracja”, a tam wybiera „Nową wersję”. Następnie wpisuje login oraz hasło i otwiera się nowa strona (można to obejść przechodząc od razu na stronę https://klubymvc.pzpn.pl ). Później wybieramy „Transfery” i klikamy w „Nowy wniosek”. W wyświetlonym formularzu należy podać wszelkie dane i załączyć deklarację gry amatora (dla amatorów), a następnie wniosek trzeba zatwierdzić naciskając „Zapisz i wyślij do PZPN”.

Maksymalny czas oczekiwania na certyfikat wynosi 30 dni. Po tym czasie PZPN potwierdza zawodnika do klubu na podstawie przepisów FIFA. Z kolei jeśli zagraniczna federacja wystawi certyfikat wcześniej, to PZPN potwierdzi zawodnika do klubu i można go uprawnić (do uprawnienia zawodnika spoza Unii od IV ligi w dół potrzebny jest jeszcze dokument potwierdzający legalizację pobytu, a w przypadku kolejnego zawodnika spoza Unii – kontrakt, dokument potwierdzający legalizację pobytu i pozwolenie na pracę).

Wykaz wymaganych dokumentów

Źródło: czestochowa.slzpn.katowice.pl / pzpn.pl

REKLAMA