Klasa "A" Lubliniec - Terminarz

Sezon 2020/2021

Terminarz Klasa "A" Lubliniec

Wybierz kolejkę

1 kolejka
sobota, 08-08-2020
niedziela, 09-08-2020
2 kolejka
sobota, 15-08-2020
niedziela, 16-08-2020
3 kolejka
sobota, 22-08-2020
środa, 02-09-2020
środa, 11-11-2020
4 kolejka
sobota, 29-08-2020
niedziela, 30-08-2020
środa, 16-09-2020
niedziela, 08-11-2020
5 kolejka
piątek, 04-09-2020
sobota, 05-09-2020
niedziela, 06-09-2020
sobota, 07-11-2020
6 kolejka
sobota, 12-09-2020
niedziela, 13-09-2020
7 kolejka
sobota, 19-09-2020
niedziela, 20-09-2020
sobota, 07-11-2020
8 kolejka
piątek, 25-09-2020
sobota, 26-09-2020
niedziela, 27-09-2020
9 kolejka
sobota, 03-10-2020
niedziela, 04-10-2020
czwartek, 22-10-2020
10 kolejka
sobota, 10-10-2020
niedziela, 11-10-2020
11 kolejka
sobota, 17-10-2020
niedziela, 18-10-2020
środa, 11-11-2020
sobota, 14-11-2020
12 kolejka
sobota, 24-10-2020
niedziela, 25-10-2020
sobota, 21-11-2020
13 kolejka
sobota, 31-10-2020
sobota, 07-11-2020
15 kolejka
wtorek, 16-03-2021
czwartek, 24-06-2021
sobota, 26-06-2021
niedziela, 27-06-2021
18 kolejka
sobota, 24-04-2021
niedziela, 25-04-2021
19 kolejka
sobota, 01-05-2021
niedziela, 02-05-2021
20 kolejka
sobota, 08-05-2021
niedziela, 09-05-2021
21 kolejka
sobota, 15-05-2021
niedziela, 16-05-2021
22 kolejka
sobota, 22-05-2021
niedziela, 23-05-2021
16 kolejka
środa, 26-05-2021
sobota, 03-07-2021
niedziela, 04-07-2021
środa, 07-07-2021
23 kolejka
sobota, 29-05-2021
niedziela, 30-05-2021
14 kolejka
czwartek, 03-06-2021
24 kolejka
sobota, 05-06-2021
niedziela, 06-06-2021
25 kolejka
sobota, 12-06-2021
niedziela, 13-06-2021
26 kolejka
piątek, 18-06-2021
sobota, 19-06-2021
niedziela, 20-06-2021
17 kolejka
wtorek, 22-06-2021
środa, 23-06-2021
sobota, 10-07-2021