Zapraszamy w sobotę 11 czerwca na Ogólnopolską Pielgrzymkę Sportowców

Udostępnij :
13294-Zapraszamy_w_sobote_11_czerwca_na_Ogolnopolska_Pielgrzymke_Sportowcow

Zapraszamy w sobotę 11 czerwca na Ogólnopolską Pielgrzymkę Sportowców

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zaprasza wszystkich na Ogólnopolską Pielgrzymkę Sportowców do Matki Boskiej Częstochowskiej wraz z imprezami towarzyszącymi.

Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zaprasza wszystkich na Ogólnopolską Pielgrzymkę Sportowców do Matki Boskiej Częstochowskiej wraz z imprezami towarzyszącymi.

Każda organizowana pielgrzymka jest aktem troski, wszystkich ludzi dobrej woli związanych w naszej ojczyźnie ze sportem, o prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy młodego pokolenia

W tym roku pielgrzymka ta organizowana jest po raz 26., z dużym akcentem na imprezy towarzyszące, takie jak:

a) spotkanie wszystkich pielgrzymów z byłymi i aktualnymi Mistrzami Olimpijskimi, Świata, Europy i Polski w auli im. Ojca Augustyna Koreckiego;

b) ceremonią wręczenia księżom, samorządowcom, dyrektorom szkół, prezesom klubów, trenerom, nauczycielom wychowania fizycznego, działaczom oraz sponsorom Ogólnopolskich Wyróżnień za wychowywanie młodego pokolenia poprzez sport i rekreację opartą na zasadach fair-play, przyznanych przez kapitułę Nagród i Wyróżnień, działającą przy Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym w Warszawie, pod patronatem Posła na Sejm RP, Pana Szymona Giżyńskiego;

c) rozgrywkami o Puchar Polski w Piłce Nożnej Chłopców z parafialnych i uczniowskich klubów sportowych oraz ministranckich i przyparafialnych drużyn piłkarskich.

Patronat nad całością ww wydarzeń, jak co roku objął Poseł na Sejm RP, Pan Szymon Giżyński, a patronat duchowy Kapelan Sportowców Polskich, ks. Edward Pleń. Młodzi sportowcy, którzy przybędą na Jasną Górę, maja okazję spotkać się z byłymi lub aktualnymi, wybitnymi sportowcami i złożyć ślubowania przed cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, że będą trenować sumiennie oraz przestrzegać zasad fair-play. Natomiast wszystkie nagrodzone osoby na Jasnej Górze Ogólnopolskim Wyróżnieniem za swoja dotychczasową pracę na rzecz wychowywania młodego pokolenia, z pewnością nabiorą jeszcze większej siły i motywacji do działania na tej płaszczyźnie. Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP w Warszawie poprzez pielgrzymkę przypomina nam, że troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia jest obowiązkiem każdego z nas.

Nie bez znaczenia na kształtowanie nawyków uprawiania sportu i rywalizacji opartej na zasadach fair-play po pracy i nauce ma finałowy turniej w piłce nożnej drużyn z parafialnych i uczniowskich klubów sportowych oraz drużyn ministranckich. Impreza ta jest jedyną w Polsce, która swym zasięgiem obejmuje cały kraj i dociera do najmniejszych wiosek, gdzie istnieją parafie. Umożliwienie udziału w tej rywalizacji dzieciom z najmniejszej miejscowości, integruje wszystkie dzieci w kraju i zacieśnia między nimi więzi przyjaźni.

Wspaniała sprawą dla wszystkich obecnych na pielgrzymce jest wręczenie im certyfikatów za udział w niej, podpisanych i potwierdzonych nie tylko przez organizatorów, ale przede wszystkim przez dowolna ilość wybranych wybitnych sportowców. Tysiące pielgrzymów ma już takie certyfikaty z podpisami wielkich mistrzów olimpijskich, którzy za szybko od nas odeszli, jak np. Tadeusz Walasek, Zbigniew Pietrzykowski i Wiesław Rutkowski.

Dzięki tym pamiątkowym podpisom mogą przywołać myślami te piękne wspólne spędzone chwile z nimi na pielgrzymce i przypomnieć sobie wskazówki, jakie otrzymali od swoich mistrzów.

W tym roku pielgrzymujący sportowcy polscy idą pod hasłem „Maryjo obudź w narodzie troskę o wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez sport oparty na etyce wiary katolickiej”. Chcielibyśmy się zwrócić do wszystkich ludzi sportu, zarówno do tych, którzy osiągnęli lub osiągają międzynarodowe sukcesy, jak i do tych, którzy swą drogę na płaszczyźnie sportowej dopiero zaczynają, a którym wychowywanie młodego pokolenia nie jest obojętne i leży mocno na sercu, aby przyłączyli się do pielgrzymki.

Zapraszamy również wszystkich kibiców i sympatyków sportu na spotkanie z byłymi i aktualnymi wybitnymi sportowcami, które odbędzie się w dniu 11. czerwca 2016 r., o godz. 09:30, na Jasnej Górze, w auli im. Ojca Augustyna Kordeckiego.

Msza Św. którą będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger odprawiona zostanie w intencji sportowców polskich ich rodzin i wszystkich pielgrzymów.

Owoce pielgrzymowania sportowców polskich na Jasną Górę są widoczne na każdym kroku podczas rywalizacji sportowej.

PROGRAM – PIĄTEK (10.06.2016 r). :

9:00 – 16:00 – rywalizacja 26 drużyn na obiekcie sportowym Victoria Częstochowa.

PROGRAM – SOBOTA (11.06.2016 r). :

9:30 – powitanie przybyłych delegacji na Jasną Górę do auli Ojca Augustyna Kordeckiego

9:40 – zabranie głosu przez zaproszonych gości, świadectwa sportowców

9:50 – zabranie głos przez Kapelana Sportu Ks. Edwarda Pleń

10:00 – występ artystyczny

10:30 – wręczenie ogólnopolskich wyróżnień nominowanym księżom, samorządowcom, trenerom, nauczycielom, działaczom oraz sponsorom

11:30 – przerwa na posiłek

12:00 – Msza Św. przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej – bp Piotr Greger

14:00 – finały Pucharu Polski w piłce nożnej parafialnych i uczniowskichklubów sportowych oraz drużyn ministranckich i przyparafialnych na boisku „Orlik” przy TZN w Częstrochowie.