REKLAMA
REKLAMA

Minus 7 punktów Skry w następnym sezonie!

Udostępnij :
Komisja ds. Licencji Klubowych postanowiła ukarać Skrę Częstochowa odjęciem siedmiu punktów w rozgrywkach w sezonie 2024/2025.

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN poinformowała, że zakończyła wszczęte postępowanie wyjaśniające w stosunku do Klubu Skra Częstochowa i postanowiła nałożyć na Klub środek kontroli w postaci odjęcia siedmiu punktów w sezonie rozgrywkowym 2024/2025.

Jak czytamy w komunikacie :

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła, że Klub w toku zasadniczej procedury licencyjnej na rozgrywki II ligi w sezonie 2023/2024 przedstawił do procesu licencyjnego niezgodne ze stanem faktycznym, niekompletne i wprowadzające w błąd tabele finansowe z zakresu kryterium F.04. Z przeprowadzonej analizy bezsprzecznie wynika, że Klub nie wykazał w toku procesu licencyjnego zobowiązań względem zawodników, które na dzień 31 marca 2023 roku oraz na dzień wydania licencji były zobowiązaniami przeterminowanymi zgodnie z definicją zobowiązań wskazanych w kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego. Całość zobowiązań wymagalnych do procesu licencyjnego na sezon 2023/2024 została przez Klub spłacona dopiero 27 marca br.

Mając powyższe na uwadze, wyraźnie należy podkreślić, że poprzez przedstawienie niezgodnych ze stanem faktycznym tabel finansowych w toku zasadniczego procesu licencyjnego, Komisja miałaby podstawy do odmowy udzielenia licencji na rozgrywki 2. Ligi w sezonie 2023/2024. W tak ustalonym stanie faktycznym Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła wymierzyć Klubowi najwyższy wymiar środka kontroli w postaci ujemnych punktów na sezon rozgrywkowy 2024/2025 uwzględniając, że maksymalnie można odjąć Klubowi dziesięć punktów w danym sezonie rozgrywkowym.

Od powyższej decyzji przysługuje Klubowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN, za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 (pięciu) dni od momentu otrzymania decyzji.

Więcej : https://pzpn.pl/federacja/aktualnosci/2024-03-28/komunikat-komisji-ds-licencji-klubowych-pzpn-ws-skry-czestochowa

Źródło : PZPN

REKLAMA