Klasa Okręgowa - Terminarz

Sezon 2012/2013
-->

Terminarz Klasa Okręgowa

Wybierz kolejkę

1 kolejka
Sobota, 11-08-2012
2 kolejka
Wtorek, 14-08-2012
Środa, 15-08-2012
3 kolejka
Sobota, 18-08-2012
REKLAMA
4 kolejka
Sobota, 25-08-2012
Niedziela, 26-08-2012
5 kolejka
Sobota, 01-09-2012
6 kolejka
Sobota, 08-09-2012
7 kolejka
Środa, 12-09-2012
Sobota, 15-09-2012
REKLAMA
8 kolejka
Sobota, 22-09-2012
Niedziela, 23-09-2012
9 kolejka
Sobota, 29-09-2012
Niedziela, 30-09-2012
10 kolejka
Sobota, 06-10-2012
Niedziela, 07-10-2012
11 kolejka
Sobota, 13-10-2012
REKLAMA
12 kolejka
Sobota, 20-10-2012
13 kolejka
Sobota, 27-10-2012
Niedziela, 28-10-2012
Sobota, 17-11-2012
14 kolejka
Sobota, 03-11-2012
Niedziela, 04-11-2012
15 kolejka
Sobota, 10-11-2012
Niedziela, 11-11-2012
REKLAMA
16 kolejka
Sobota, 13-04-2013
Niedziela, 14-04-2013
Czwartek, 18-04-2013
Wtorek, 14-05-2013
Środa, 15-05-2013
17 kolejka
Sobota, 20-04-2013
Niedziela, 21-04-2013
18 kolejka
Sobota, 27-04-2013
Niedziela, 28-04-2013
19 kolejka
Środa, 01-05-2013
REKLAMA
20 kolejka
Sobota, 04-05-2013
Niedziela, 05-05-2013
21 kolejka
Sobota, 11-05-2013
Niedziela, 12-05-2013
22 kolejka
Sobota, 18-05-2013
Niedziela, 19-05-2013
23 kolejka
Sobota, 25-05-2013
Niedziela, 26-05-2013
REKLAMA
24 kolejka
Środa, 29-05-2013
25 kolejka
Sobota, 01-06-2013
Niedziela, 02-06-2013
26 kolejka
Sobota, 08-06-2013
Niedziela, 09-06-2013
Środa, 19-06-2013
27 kolejka
Środa, 12-06-2013
REKLAMA
28 kolejka
Sobota, 15-06-2013
29 kolejka
Sobota, 22-06-2013
30 kolejka
Środa, 05-06-2013
Sobota, 29-06-2013